top of page

Koszty dodatkowe przy zakupie nieruchomości

Co musimy opłacić przy zakupie mieszkania?

mieszkanie na ul. Długiej

Zakup nieruchomości to poważna decyzja, która wiąże się z dużymi wydatkami. Często skupiamy się na cenie zakupu, zapominając o dodatkowych kosztach, które mogą znacząco wpłynąć na całkowity budżet. Opłaty notarialne, podatki, prowizje czy koszty związane z kredytem hipotecznym – wszystkie te wydatki należy uwzględnić, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i lepiej zaplanować swoje finanse.


Za co więc musimy zapłacić?1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)


Podatek PCC jest obowiązkowy przy zakupie kolejnej nieruchomości na rynku wtórnym w Polsce. Wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości i jest płatny przez kupującego w ciągu 14 dni od podpisania umowy sprzedaży. Kupujący musi złożyć deklarację PCC-3 w Urzędzie Skarbowym i dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty.


Podatek ten nie obowiązuje przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym, gdzie zamiast PCC naliczany jest podatek VAT (zwykle 8% lub 23%).


2. Opłaty notarialne


Koszty związane z usługami notariusza obejmują sporządzenie aktu notarialnego umowy sprzedaży, który jest niezbędny do prawnego przeniesienia własności nieruchomości. Opłaty te są ustalane według taksy notarialnej i zależą od wartości nieruchomości - opłata wzrasta proporcjonalnie do niej. Dodatkowo, notariusz pobiera opłatę za odpisy aktu notarialnego, które są potrzebne dla stron transakcji oraz dla sądu wieczystoksięgowego.


3. Opłata za wpis do księgi wieczystej


Opłata sądowa za wpis nowego właściciela do księgi wieczystej jest stała i wynosi 200 zł. Wpis do księgi wieczystej jest niezbędny, aby prawnie potwierdzić przeniesienie własności. Dodatkowo, jeżeli kupujący zaciąga kredyt hipoteczny, będzie musiał uiścić kolejną opłatę za wpisanie hipoteki do księgi wieczystej, również w wysokości 200 zł.


4. Koszty związane z kredytem hipotecznym


Jeśli nieruchomość jest finansowana kredytem hipotecznym, mogą wystąpić dodatkowe koszty, takie jak:

  1. Prowizja bankowa Banki mogą naliczać prowizję za udzielenie kredytu hipotecznego, która wynosi zwykle od 1% do 2% kwoty kredytu. Czasami prowizja ta może być negocjowana lub włączona w całkowity koszt kredytu.

  2. Wycena nieruchomości Bank zazwyczaj wymaga profesjonalnej wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę, aby oszacować jej wartość. Koszt takiej wyceny wynosi od 300 do 1000 zł w zależności od lokalizacji i rodzaju nieruchomości.

  3. Ubezpieczenie nieruchomości Banki często wymagają ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Koszt ubezpieczenia zależy od wartości nieruchomości i zakresu ochrony, ale średnio wynosi około 0,1% wartości nieruchomości rocznie.

  4. Ubezpieczenie na życie Niektóre banki wymagają od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia na życie, które może pokrywać spłatę kredytu w przypadku śmierci lub niezdolności do pracy. Koszt takiego ubezpieczenia zależy od wieku, stanu zdrowia i kwoty kredytu.

  5. Notarialne ustanowienie hipoteki Koszty związane z ustanowieniem hipoteki obejmują dodatkowe opłaty notarialne za sporządzenie aktu notarialnego hipoteki oraz opłatę sądową za wpis hipoteki do księgi wieczystej (200 zł).

  6. Opłata za wpis hipoteki do księgi wieczystej (200 zł).5. Koszty prawnika


Skorzystanie z usług prawnika może zapewnić dodatkową ochronę prawną podczas zakupu nieruchomości. Prawnik może pomóc w analizie umowy sprzedaży, sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości (np. czy nie ma obciążeń hipotecznych lub praw osób trzecich), a także doradzić w kwestiach podatkowych i prawnych. Koszty wynagrodzenia prawnika zależą od zakresu usług, ale zazwyczaj wynoszą od 500 do 3000 zł.


6. Koszty pośrednika


Jeśli transakcja jest przeprowadzana z pomocą agenta nieruchomości, kupujący może ponieść koszty prowizji agencji. Prowizja jest kwestią bardzo indywidualną - wszystko zależy od wartości nieruchomości oraz od pośrednika.

Warto upewnić się, że umowa z pośrednikiem jest jasna i zawiera wszystkie ustalenia dotyczące prowizji oraz zakresu usług.


7. Ubezpieczenie pomostowe


Ubezpieczenie pomostowe to tymczasowe ubezpieczenie kredytu hipotecznego, obowiązujące od momentu wypłaty kredytu do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Koszt tego ubezpieczenia doliczany jest do comiesięcznych rat kredytu i wynosi około 0,1% kwoty kredytu miesięcznie. Ubezpieczenie pomostowe może znacznie zwiększyć koszty kredytu w początkowym okresie, zanim hipoteka zostanie wpisana do księgi wieczystej.


8. Podatek od nieruchomości


Podatek od nieruchomości jest corocznie płatnym podatkiem lokalnym, naliczanym przez gminy. Jego wysokość zależy od powierzchni nieruchomości oraz lokalnych stawek podatkowych. Przykładowo, w największych polskich miastach stawka podatku wynosi obecnie 1,15 zł za metr kwadratowy rocznie w przypadku lokali mieszkalnych. Koszty podatku mogą więc wynosić kilkaset złotych rocznie w zależności od wielkości nieruchomości.


Podsumowanie


Koszty dodatkowe przy zakupie nieruchomości są istotnym elementem, który należy uwzględnić w swoim budżecie. Dokładne zrozumienie i oszacowanie tych kosztów pozwoli lepiej przygotować się finansowo i uniknąć niespodzianek w trakcie finalizacji transakcji. Warto również pamiętać, że niektóre z tych kosztów można negocjować lub ograniczyć, korzystając z profesjonalnych porad i wsparcia.

Comments


bottom of page