top of page

Nieruchomości komercyjne

Definicja, rodzaje, czynniki wpływające na ich cenę i rynek.


akademik/hotel przy szkole lotniczej

W dzisiejszych czasach nieruchomości komercyjne stanowią istotny segment rynku inwestycyjnego, przyciągając zarówno miejscowych przedsiębiorców, jak i inwestorów zagranicznych. Ale czym tak naprawdę są nieruchomości komercyjne i jakie czynniki wpływają na ten dynamiczny rynek? 

 

Czym jest nieruchomość komercyjna? 

 

Nieruchomość komercyjna to nieruchomość przeznaczona do użytku biznesowego lub inwestycyjnego, tj. do prowadzenia działalności gospodarczej lub generowania przychodów z wynajmu. Podstawowym celem nieruchomości komercyjnych jest przynoszenie zysków właścicielom. Jest to druga z najczęściej sprzedawanych rodzajów nieruchomości (zaraz po lokalach mieszkalnych). 

 

WAŻNE: 

Aby nieruchomość zaliczyć do grupy komercyjnych, musi ona służyć do prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozostać niezamieszkana. Nieruchomościami komercyjnymi nie będą więc lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem. 

 

 

Rodzaje nieruchomości na rynku komercyjnym 

 

Rynek nieruchomości komercyjnych obejmuje różne typy nieruchomości. Najpopularniejsze z nich to: 

 • Lokale usługowe 

 • Lokale użytkowe 

 • Magazyny i hale produkcyjne wykorzystywane do przechowywania towarów, produkcji oraz do innych celów logistycznych. 

 • Nieruchomości biurowe 

 • Nieruchomości handlowe - centra handlowe, galerie, sklepy.  

 • Hotele i nieruchomości gastronomiczne - hotele, restauracje, bary i inne obiekty usługowe związane z turystyką i rekreacją. 

 • Działki przeznaczone pod zabudowę komercyjną 

 • Nieruchomości specjalistyczne, takie jak szpitale, szkoły, kina czy stacje benzynowe. 


Istnieją także budynki łączone, na które składają się zarówno lokale mieszkalne jak i usługowe. 

 

lokal na wynajem ul. Fabryczna 2

Co ma wpływ na cenę nieruchomości komercyjnej? 

 

 • Lokalizacja nieruchomości - atrakcyjność lokalizacji ma kluczowe znaczenie. Nieruchomości w centrach miast, w pobliżu węzłów komunikacyjnych czy w strefach ekonomicznych są bardziej pożądane, przez co mają zazwyczaj wyższą cenę. 

 • Stan techniczny i wiek budynku - wpływają na koszty eksploatacji oraz konieczność ewentualnych remontów i modernizacji. Nowoczesne budynki, spełniające najnowsze standardy energetyczne i techniczne, są zazwyczaj droższe, ale mogą generować niższe koszty operacyjne. 

 • Przeznaczenie i funkcjonalność nieruchomości oraz możliwość adaptacji do różnych celów biznesowych. “Elastyczne” powierzchnie biurowe, które można łatwo dostosować do potrzeb najemców, są bardziej atrakcyjne i mogą osiągać wyższe ceny. 

 • Popyt i podaż - w regionach o dużym zapotrzebowaniu na powierzchnie biurowe czy handlowe, ale z ograniczoną dostępnością takich nieruchomości, ceny będą wyższe. 

 • Stopy procentowe i dostępność kredytów 

 • Wskaźniki ekonomiczne 

 • Polityka rządu i regulacje prawne 

 • Koszty operacyjne 

 • Trendy rynkowe i technologiczne 

 • Konkurencja 

 

 

Co ma wpływ na rynek nieruchomości komercyjnych? 

 

 • Kondycja gospodarki: ma bezpośredni wpływ na popyt i podaż na rynku nieruchomości komercyjnych. W okresach wzrostu gospodarczego firmy częściej inwestują w nowe powierzchnie biurowe czy handlowe. 

 • Polityka inwestycyjna: Polityka rządowa i lokalne regulacje mają wpływ na rozwój infrastruktury oraz warunki inwestowania w nieruchomości komercyjne. 

 • Dostęp do finansowania: Kredyty i inne formy finansowania są istotnym czynnikiem wpływającym na zdolność inwestorów do nabywania nieruchomości komercyjnych. 

 • Warunki gospodarcze: Wzrost gospodarczy kraju oraz sytuacja na rynku pracy mają kluczowe znaczenie dla popytu na nieruchomości komercyjne. 

 • Technologia: Postęp technologiczny wpływa na sposób, w jaki firmy prowadzą działalność, co może prowadzić do zmiany popytu na różne typy nieruchomości. Na przykład rozwój e-commerce zwiększa zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe. 

 • Trendy rynkowe: Zmieniające się preferencje konsumentów oraz nowe technologie mogą wymuszać zmiany w typach nieruchomości komercyjnych. 

 • Rynki finansowe: Stopy procentowe, dostępność kredytów oraz koszty finansowania mają istotny wpływ na aktywność inwestycyjną na rynku nieruchomości. 

 

PODSUMOWANIE

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami i możliwościami. Dynamiczny rozwój gospodarczy kraju oraz stabilne prawo inwestycyjne stwarzają dogodne warunki dla inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dzięki różnorodności typów nieruchomości komercyjnych i rosnącej elastyczności rynku, sektor ten pozostaje atrakcyjnym miejscem dla inwestycji w Polsce. 

Comments


bottom of page